دستگاه های تجزیه ای
دستگاه های عمومی آزمایشگاهی
قطعات یدکی و لوازم مصرفی
طیف سنج جذب اتمی  ( AAS)
هموژنایزر اولتراسونیک
لامپ های هالو کاتد
طیف نور سنج مرئی و ماوراء بنفش (UV_Vis)
حمام اولتراسونیک
لامپ های دوتریوم
کروماتوگراف گازی (GC)
ژنراتورهای گازی
لامپ های تنگستن
کروماتوگراف مایع ( HPLC)
کوره
محلول های استاندار جذب اتمی
کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمي (GC-MS)
ترازوی دیجیتال
تیوب های  گرافیتی
طیف سنج پرتو ایکس ( XRF & XRD)
سانتریفوژ
انواع نبولایزر جذب اتمی
طیف نورسنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
هیتر مگنت
انواع سل
آنالایزر اندازه ذرات (Particle Size Analyzer)
آون
ست قرص سازی FTIR
هاون عقیق
پرس هیدرولیک جهت  قرص سازی  FTIR
انواع ستون ها

شبکه های اجتماعی

Contact us

Office: 4th floor No.20 Sepehr Ave. Farahzadi Blvd. Tehran IRAN
Postal Code: 1468943766
Office Tel.: +98-21-88371266, +98-21-88368990
Fax: +98(21)88567665

X